درباره

گروه مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا با بکارگیری مجموعه ای متعهد و متخصص یکی از مراکز معتبر و قابل اطمینان در زمینه طراحی، مستندسازی، استقرار، اجرا و بهبود سیستم های مدیریتی، تسریع در امور شرکتها و افزایش بهره وری می باشد . این شرکت با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سرلوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تأمین خواسته ها رضایت و اعتماد به مشتریان سعی در اعتلای سازمانی شرکتها دارد

گروه مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گروه مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا با بکارگیری مجموعه ای متعهد و متخصص یکی از مراکز معتبر و قابل اطمینان در زمینه طراحی، مستندسازی، استقرار، اجرا و بهبود سیستم های مدیریتی، تسریع در امور شرکتها و افزایش بهره وری می باشد .

این شرکت با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سرلوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تأمین خواسته ها رضایت و اعتماد به مشتریان سعی در اعتلای سازمانی شرکتها دارد

درباره ما

گروه مشاورین بهکارا

09123876275

021-55100372

021-33412774

info@behkara.com

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان ستاره، مجتمع تجاری مهر آبادی، گروه مشائرین بهکارا