جهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص شرایط و مراحل اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو 9001 ( iso 9001 ) - سیستم مدیریت کیفیت - با ما تماس بگیرید .----------- 33412774-021 --------- 55100372-021 اندیشه های برتر جویای بهترینند

مراحل و شرایط دریافت / اخذ گواهینامه ایزو 9001 ( iso 9001 ) سیستم مدیریت کیفیت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) سیستم مدیریت کیفیت چیست ؟

برای گرفتن گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) سیستم مدیریت کیفیت باید چه شرایطی داشت؟

مستند سازی برای اخذ گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) سیستم مدیریت کیفیت چگونه است ؟

جهت دریافت ویا اخذ گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – یا بطورکلی گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ایزو / iso ) ابتدا بایستی شرکت جهت پیاده سازی ایزو ( iso ) آماده باشد .

شرکتها میتوانند تمام امور مربوط به اخذ و دریافت گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – را خودشان انجام دهند ویادر صورت لزوم انجام آن را به مشاور محول نمایند البته لازم بذکر است اگر قصد دارندتمام مراحل تا اخذ گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – را خودشان انجام دهند نیاز است تا شخصی مسلط به امورو الزامات  استاندارد ایزو (  iso ) والبته ایزو 9001 (iso 9001  ) – سیستم مدیریت کیفیت – اینکاررا انجام دهد.

درابتدا می بایست CB را که قصد دارند ازآن گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – را اخذ نمایند شناسایی واعتبار سنجی نمایند تااز صحت و اعتبار آن CB مطمئن شوندکه آیاصلاحیت صدور گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – یا بطور کلی ایزو ( iso ) رادارد یاخیر، زیرا ممکن است برخی افرادسودجو به اسم CB معتبر گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – تقلبی برای متقاضیان محترم صادرکنند .

پس ازانتخاب CB ( مرجع صدور گواهینامه ایزو / iso ) برای اخذ گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – بایستی تمام فرایندها وفعالیتهای سازمان مطالعه و شناسایی شوند وباتوجه به متن استاندارد ایزو 9001 ( iso 9001  ) – سیستم مدیریت کیفیت - والبته روش های اجرایی موجود سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001  / iso 9001 ) را طرح ریزی نمایند پس از تعیین کامل شاخص های عملکردی نوبت به آموزش کارکنان میرسد درواقع باید همه کارکنان شرکت از طریق آموزش با الزامات ایزو 9001 ( iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – آشناشوند تاکاملاً آماده اجرای ایزو 9001 ( iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – شوند.

پس از آموزش نوبت به تهیه مستندات مربوط به ایزو 9001 ( iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – میباشد که نماینده مدیریت یابعبارت بهترهمان شخصی که ایزو 9001 ( iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – رادرسازمان پیاده میکندبایستی این مستندات راکه حدود 4000 صفحه میباشد تهیه ونگارش نماید والبته میتواند ازهمکاران خود نیز درزمینه مستندسازی برای اخذ گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – کمک بگیرد. پس ازاتمام مستند سازی ونظارت براجرای درست آن باتوجه به روش های اجرایی استاندارد  ایزو 9001 ( iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – نوبت به ممیزی داخلی میرسد دراین مرحله شخصی که به تمام الزامات ایزو 9001 ( iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – اشراف کامل دارد می بایست تمام  مستندات را بررسی  وعدم انطباقات را شناسایی نماید ، پس ازشناسایی موارد نامنطبق باتوجه به دستورالعملی که در استاندارد ایزو 9001 ( iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – ذکر شده باید اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه تعریف و دراسرع وقت جهت برطرف نمودن عدم انطباق اقدام نمایند . پس از انجام مراحل فوق باید اطمینان حاصل نمایندکه تمام مستندات والزامات استاندارد ایزو 9001 ( iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – بدرستی پیاده شده است.

پس ازاطمینان ازدرستی مستندات مربوطه به استاندارد ایزو 9001 ( iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – نوبت به ممیزی اصلی میرسد. دراین مرحله ممیز از CB ( مرجع صدور گواهینامه های ایزو / iso ) انتخابی برای بررسی شرایط و احراز صلاحیت شرکت جهت اخذ ایزو 9001 ( iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – حضور می یابد وپس ازتأیید اینکه الزامات استاندارد ایزو 9001 ( iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – در شرکت بدرستی رعایت وپیاده سازی شده آن شرکت را واجد شرایط اخذ  گواهینامه  گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – اعلام می کند پس ازاعلام موفقیت در ممیزی گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – برای شرکت متقاضی صادر میشود.

پروسه ای که دربالا بیان شد مراحل اخذ گواهینامه گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت –  بصورت خیلی خلاصه کلی بود.

با توجه به حجم زیادامور، تخصصی بودن موضوع (همانطورکه درابتدا بیان شدنیازمند وجود شخصی است که به تمام الزامات استاندارد ایزو 9001 ( iso 9001  ) – سیستم مدیریت کیفیت – تسلط داشته باشد)، وجود افراد سودجوونبود نظارت کافی برثبت و صدور گواهینامه های ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – یا بصورت کلی گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ایزو / iso 9001 ) بهتر است شرکتهایی که قصد دارند گواهینامه ایزو ( iso ) را اخذنمایند از مشاورین متخصصی که تمام مراحل اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) را بصورت صفر تا صد انجام میدهند استفاده نمایندوحتماً درابتدا ازاین موضوع مطمئن شوندکه خدمات مشاوره بصورت صفر تا صد یعنی تا رسیدن به گواهینامه هست یاخیر.

گروه مشاوره و اطلع رسانی بهکارا آماده ارائه خدمات تخصصی درخصوص اخذ انواع گواهینامه های ایزو ( گواهی نامه iso ) والبته گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ایزو 9001 / iso 9001 ) – سیستم مدیریت کیفیت – بصورت صفر تا صد  میباشد .

خدمات گروه بهکارا اززمان شروع کارتا گرفتن و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) برای شرکت متقاضی  وپس از دریافت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) نیز پشتیبانی فنی وآموزشی در خصوص ایزو ( iso )  بصورت رایگان ادامه خواهد داشت .

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

                     55100372 - 021

 

درباره ما

گروه مشاورین بهکارا

09123876275

021-33409150

021-33412774

info@behkara.com

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان شهدای شاملو،مجتمع وکیل، طبقه اول پلاک75، گروه مشائرین بهکارا