جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص چگونگی اخذ و گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با ما تماس بگیرید. ---- 33412774 - 021 ------- 33409150 - 021 -------- *** اندیشه های برتر جویای بهترینند***

مراحل و شرایط گرفتن و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روش های گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران  چیست؟

چگونه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران  بگیریم؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از چه مرجعی صادر می شود؟

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چه مراحلی دارد؟

سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازمدارک موردنیاز برای شرکت دراکثر مناقصات است وهمانطورکه از نام آن پیداست این گواهینامه مخصوص پیمانکاران محترم می باشد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،گواهینامه ای است که از طرف وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی که درادامه به اختصار وزارت کار مینامیم صادرمیشود.

پیمانکاران محترم که متقاضی اخذ و گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند ابتدا می بایستی در سایت www.svcc.mcls.gov.ir یکی از دوسامانه « کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی کار » ثبت نام نمایند. پس از ثبت نام دریکی ازین دو کانون که درنهایت هردو به گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ختم میشوند وبارگذاری مدارک موردنیازبرای گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نوبت به ارسال مدارک فیزیکی برای اداره کاراست.

البته برخی ازشرکتهای پیمانکار که خواستار اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند بایستی بررسی نمایند که پروژه آنها نیازبه مسئول ایمنی داردیاخیر. اگرپاسخ مثبت است باید جهت ادامه روند ثبت نام برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مسئول ایمنی رانیز در سایت معرفی نمایندالبته معرفی مسئول ایمنی نیزشرایطی دارد. اگر شخصی که بعنوان مسئول ایمنی درسامانه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران معرفی می گردد دارای تحصیلات مرتبط مرتبط باشد فقط نیاز به گذراندن یک دوره ارزیابی ریسک میباشد بعداز گذراندن آن دوره شرکت میتواند نام آن فردرا بعنوان مسئول ایمنی درسامانه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ثبت نماید.اگر فرد معرفی شده بعنوان مسئول ایمنی درسامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارای تحصیلات مرتبط نباشد نیازبه گذراندن دودوره ارزیابی ریسک و ایمنی است که پس از پشت سر گذاشتن آن دوره و دریافت گواهینامه های پایان دوره، شرکت می تواندنام ومدارک آن شخص را درسامانه برای گرفتن و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ثبت وبارگذاری نماید.

مورددیگری که برای گرفتن و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایدبه آن اشاره شود الزام به داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاری می باشدکه این گواهی ازمراجع مختلفی نظیرسازمان مدیریت برنامه و بودجه ، اداره کار ، برخی از وزارتخانه ها و ... صادر میشود که معمول ترین آنها جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی صلاحیت اداره کار ( مجوز اداره کار – مرجع صدور: اداره کار ) و رتبه / گرید ( مرجع صدور: سازمان برنامه و بودجه )میباشد. پس ازتکمیل ثبت نام وهمچنین بارگذاری کامل مدارک درخواستی جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی مدارک فیزیکی جهت تشکیل پرونده فیزیکی به اداره کار تحویل داده شودتاپرونده پس از طی مراحل اداری به مرحله بازرسی برسددراین مرحله،بازرس از اداره کار محل پروژه را مورد بازرسی قرار داده واگر مرحله بازرسی باموفقیت به اتمام برسد تقریباًکارتمام شده وپس ازمدتی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازطریق اداره کارصادر میشود.

البته جهت گرفتن و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایدحتماًدقت شود آدرسی که بعنوان آدرس دفتر مرکزی شرکت درسایت برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درج میشود حتماً بایدباآدرس مندرج در اساسنامه یا آگهی تغییرات مطابقت داشته باشد.مغایرت دراین دوباعث توقف روند ثبت وصدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میشود.

نکته مهم بعدی که برای اخذ و گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایدبه آن اشاره شوداین است که تمام کارکنان پروژه طبق لیست بیمه پروژه بایستی درکلاس کارگری درمحل اداره کار بادرصورت تمایل درمحل پروژه حضوریابندومدرک گذراندن کلاس کارگری رانیزاخذ نمایند.

مدیرعامل یایکی از اعضای هیأت مدیره شرکت متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیزباید درکلاس کارفرمایی که مجری آن اداره کاراست برگزارمیشودحضور یابد ومدرک پایان دوره را اخذ نماید.

شرکت متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اگر پروژه جاری برای معرفی نداردمی تواند گواهی موقت اخذ نمایدتاپس ازمعرفی پروژه اصل گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت نماید.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا آماده انجام پروژه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بصورت صفرتا صد ( از ثبت نام تا اخذ و گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران )ویا ارائه مشاوره رایگان درخصوص اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد.

تمام خدمات مرکز بهکارا بصورت صفرتاصد با پشتیبانی کاملاً رایگان میباشد.

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

                     33409150 - 021

 

درباره ما

گروه مشاورین بهکارا

09123876275

021-33409150

021-33412774

info@behkara.com

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان شهدای شاملو،مجتمع وکیل، طبقه اول پلاک75، گروه مشائرین بهکارا