Previous Next

گواهینامه ایزو (گواهی نامه iso )–علل تفاوت قیمتها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دلیل تفاوت قیمتهای یک گواهینامه ایزو ( iso ) چیست؟

آیابالابودن قیمت ایزو ( iso )دریک برند نسبت بقیه دیگری نشانه اعتبار بالاتر آن گواهینامه ایزو ( iso )است؟

باتوجه به این تنوع قیمتهابهترین انتخاب کدام است؟

چگونه میتوان بهترین انتخاب را درخصوص اخذ گواهینامه ایزو ( iso )داشت؟

ودیگرسوالاتی ازاین دست درخصوص علل اختلاف قیمتهای یک گواهینامه ایزو ( iso )مطرح است که دراین مقاله برآن شدیم تابه آنها پاسخ دهیم.

ازدغدغه هایی که همیشه برای متقاضیان محترم اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو ( iso )مطرح است بحث تفاوت قیمت بین برندهای گواهینامه ایزو ( iso )است.

برخی تصور میکنند هرچه هزینه بیشتری برای یک گواهینامه ایزو ( iso ) پرداخت نمایند، گواهینامه ایزو یی ( iso )که اخذ می کننداز اعتبار بالاتری برخورداراست. این طرزتفکرکاملاًغلطی است زیرا تفاوت قیمتهابین برندهای مختلف گواهینامه ایزو ( iso ) دلایل گوناگونی دارد.

یکی ازدلایلی که باعث اختلاف بین قیمت گواهینامه های ایزو ( iso )شده است مرجع ثبت وصدور آنهاست،برخی مراجع صدور گواهینامه ایزو ( iso )باتوجه به مسائل داخلی والبته بین المللی قیمتهای مختلفی راارائه میدهند.

ازدیگر مسائلی که میتواندبر قیمت گواهینامه های ایزو ( iso )تأثیرگذارباشدروند ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( iso )است یعنی برخی مراجع سختگیرتر بدلیل روند پیچیده تر، قیمتهای بالاتری رابرای ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( iso )ارائه میدهند.

ازدلایل دیگری که میتوان درخصوص اختلاف قیمت بین انواع گواهینامه ایزو ( iso )به آن اشاره کردتعدد مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( iso )است. به موضوع تعددمراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( iso )هم میتوان بعنوان فرصت نگاه کردهم بعنوان تهدید، مزیت آن دراین است که متقاضی محترم اخذ گواهینامه ایزو ( iso )میتواند براحتی ازمیان برندهای موجود ایزو ( iso )،مرجع وبرند مدنظرمتناسب بانیازوبودجه خودرا انتخاب نماید؛ولی مشکلی که تعددمراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو ( iso )ایجادکرده است بحث عدم نظارت برمراجع صدور ایزو ( iso )است چون نظارت برآنرامشکل کرده ودراین بین برخی افرادسودجوبا گرفتن هزینه های گزاف از بی اطلاعی متقاضیان محترم اخذ گواهینامه ایزو ( iso )سوءاستفاده کرده وبعضاًهم گواهینامه ایزو ( iso )تقلبی به آنهامیدهند.مدیران محترم مجموعه هاومتقاضیان محترم اخذ گواهینامه ایزو ( iso )بهتراست بادیدبازوتحقیقات کافی جهت اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) اقدام نمایند، یامیتوانندبا مشاورین متخصص دراین حوزه مشورت نمایندتاتهدید یادشده بدلیل تعدد مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( iso )را به فرصت تبدیل نمایند.

ازدیگرمواردی که میتوان درخصوص تفاوت قیمتهای گواهینامه ایزو ( iso )عنوان کرداعتباروسختگیری مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( iso )است که البته این موردترازخوبی برای سنجش اعتبار گواهینامه ایزو ( iso ) نیست. امادربرخی موارد بدلیل پیچیده شدن، طولانی بودن والبته سخت گیری ممیزی مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( iso )درخصوص یک برندوالبته کشوری که گواهینامه ایزو ( iso )ازآن صادرشده شاهدافزایش قیمت آن گواهینامه ایزو ( iso )هستیم.

مواردی که درخصوص تفاوت قیمتهای اخذ گواهینامه ایزو ( iso )دربالا به آن اشاره شد فقط بخشی از عوامل متعدداین اختلاف قیمتهاست.

توصیه میشود متقاضیان محترم اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو ( iso )بعداز نیازسنجی درخصوص کاربردگواهینامه ایزو ( iso )برای مجموعه خود،نیاز والبته بودجه درنظرگرفته شده برای اخذ گواهینامه ایزو ( iso )باتحقیقات واطلاعات کافی تصمیم به انتخاب برندوسپس اخذ گواهینامه ایزو ( iso )ازآن نمایندتابتوانند بهترین انتخاب راباتوجه به شرایط یادشده دربالاداشته باشندویا میتوانند دراین خصوص ازخدمات مشاوره مشاوران استفاده نمایند وانجام امور اخذگواهینامه ایزو ( iso )را بطور کامل به آنها محول نمایندتاباخیال راحت بهترین انتخاب درخصوص اخذ گواهینامه ایزو ( iso )راداشته باشند.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان درخصوص نیازسنجی، پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso )وهمچنین انجام پروژه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso )بصورت صفر تا صد (کمک در انتخاب CB (درصورت تمایل) باتوجه به بودجه ونیاز متقاضی محترم، مستندسازی، پیاده سازی الزامات ایزو ( iso ) باتوجه به مرجع انتخابی ودرنهایت اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso )وارائه مستندات، دستورالعملها به متقاضیان محترم)وهمچنین پروژه پیاده سازی واقعی ایزو ( iso ) بابکارگیری کارشناسان متخصص، میباشد.

تمام خدمات مرکز بهکارا بصورت صفرتاصد با پشتیبانی کاملاً رایگان میباشد.

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

                     55100372 - 021

درباره ما

گروه مشاورین بهکارا

09123876275

021-33409150

021-33412774

info@behkara.com

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان شهدای شاملو،مجتمع وکیل، طبقه اول پلاک75، گروه مشائرین بهکارا