دلایل عدم تمایل شرکت هابه پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چرا برخی شرکت ها به پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS  تمایل ندارند؟

چرا شرکت ها باید سیستم مدیریت یکپارچه IMS را پیاده سازی کنند ؟

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS چیست ؟

مدیریت شرکتها غالباً برمبنای فرآیندها ، فعالیتهاو همچنین جهت تحقق برنامه استراتژیکی شرکت ، سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، خودرا ملزم برییاده سازی ، مطابق باالزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS نموده اند و جهت بالا بردن سطح کیفیت کار ، رعایت نکات ایمنی وبهداشت شغلی و همچنین نکات زیست محیطی تلاش میکنند. اما مدیران شرکتها بدلایل عمده زیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS  رادر رأس سیاست شرکت قرار نمیدهند.

مهمترین مسئله ای که باعث عدم پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS  میشود ، نداشتن آگاهی کافی درین امرمی باشدوبتنهایی اجرای سیستم مدیریت یکپارچه رابه حداقل می رساند درنتیجه مجموعه نمیتواندبر اساس یک برنامه استاندارد ، زمانبندی شده و کارآمد برنامه خود را پیش ببرد  همین ریسکها می تواند مانعی در روند کار ، حتی حذف یکسری ازبرنامه های راهبردی شودوبرنامه ریزی استراتژیک رابامشکل روبروکند.

موضوع دیگردرنادیده گرفتن سیستم مدیریت یکپارچه ، عدم تمایل گردش درحساب میباشدزیرا مدیران مجموعه پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS راامری وقتگیر و هزینه بر میدانند ، لذااز اجرای این قضیه صرف نظر میکنند.

دربرخی مواردهم مدیران مربوطه آموزشهای لازم سیستم مدیریت یکپارچه IMS  را گذرانده اند اطلاعات کافی هم دارنداما تمایلی دراجرای آن ندارند، زیرا خود را مسئول در تربیت نیروهای مشغول بکار ( پرسنل ) درین زمینه نمی دانند.

دسته دیگر مدیران به علت عدم آگاهی از سیستم مدیریت یکپارچه IMS امور کار شرکترابه روش سنتی پایه ریزی کرده ودرجلسه آموزشیکه بعداز اجرای مستندسازی برگزار می شود ، مدیران مجموعه ازسیستم مدیریت یکپارچه IMS استقبال کرده تصمیم برپیاده سازیسیستم می کنند .

نتیجه میگیریم اگرمسئولان هر ارگانی به درجه ای ازدرک رسیده باشندکه پیاده سازی واجرای سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، هرچند وقتگیرو هز ینه برو امری بیهوده بنظرآنان میرسد، اما بسیار موثر ، نتیجه بخش است کدرنهایت روند رشد شرکت رااز نظر مالی ، امور اداری و مدیریتی روبه افزایش سوق میدهدهمین امر کاهش درصد خطای شرکتهاکه همان درآمدزایی سترا سبب میشود .

مدیران برین اصل به اتفاق نظر میرسند نه تنها وقت گیرو هزینه بر نیست بلکه بسیاری روشها طبق روالی منظم درچهارچوب ویژه ای انجام میشود ، درآمدزایی بیشتری داشته ، حتی زمان بیشتری برای پیشبرد امور شرکت آزاد می شود بدلیل اینکه مراحل بروکراسی کمتر درروال کارمجموعه قرارمیگیرد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS اینجا را کلیک کنید .

فرم الکترونیکی درخواست ایزو

دانلود فرم درخواست خدمات ایزو

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

                    55100372 - 021

 

درباره ما

گروه مشاورین بهکارا

09123876275

021-33409150

021-33412774

info@behkara.com

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان شهدای شاملو،مجتمع وکیل، طبقه اول پلاک75، گروه مشائرین بهکارا