جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص چگونگی اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) معتبر و اورجینال و انجام ممیزی مراقبتی با ما تماس بگیرید. ---- 33412774 - 021 ---------------------------------- 33409150 - 021 -------- *** اندیشه های برتر جویای بهترینند***

گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) – ممیزی مراقبتی – تمدید اعتبار گواهینامه ایزو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مدت اعتبار گواهینامه ایزو ( iso ) چقدر است ؟

ممیزی مراقبتی (  Surveillance Audit) گواهینامه ایزو ( iso ) به چه معنی است؟

مراحل و شرایط ممیزی مراقبتی  گواهینامه ایزو ( iso ) چیست؟

آیا ممیزی مراقبتی اجباری است؟

درصورت عدم تمدید اعتبار گواهینامه ایزو ( iso ) چه اتفاقی می افتد؟

شرکت یا سازمانی که گواهینامه ایزو ( iso )رادریافت میکند خودراملزم به رعایت وعمل به الزامات ایزو ( iso ) می کند یعنی پس ازعبورازمرحله ممیزی اولیه و اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) نوبت به اجرای الزامات ایزو ( iso ) میرسد که پایش آن از وظایف نماینده مدیریت است که قبلاً الزامات ایزو ( iso ) را فراگرفته است. ممیزی مراقبتی بصورت دوره ای (معمولاً سالیانه) بایدبرای شرکتی که گواهینامه ایزو ( iso )را اخذ کرده است انجام گیردواین کارازوظایف مرجعی است که گواهینامه ایزو ( iso ) راصادرکرده، درواقع تقریباًیک ماه مانده به سررسید موعدممیزی مراقبتی با شرکتی که گواهینامه ایزو ( iso )را اخذ کرده تماس گرفته خواهدشدتابااعزام کارشناس عدم انطباق های سیستم را شناسایی و به شرکت دارنده گواهینامه ایزو ( iso ) فرصتی درجهت رفع این عدم انطباقات داده شودوپس از برطرف کردن آنهاوبازدیدمجدد ممیز ایزو ( iso ) ، گواهینامه ایزو ( iso ) برای 1 سال دیگر تمدید شود.

اگر نماینده مدیریت که درواقع وظیفه نظارت وپیگیری برعمل به الزامات ایزو ( iso ) درسازمان رابرعهده دارد پس از اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) به الزامات ایزو ( iso ) به درستی عمل کندوکنترل نماید که ایزو ( iso )درسازمان بخوبی اجرامیشود درموعد ممیزی مراقبتی دیگر عدم انطباق خاصی وجودنخواهدداشت وپس ازبازدید ممیز،براحتی گواهینامه ایزو ( iso ) تمدیدخواهد شد.

درحقیقت برای معتبرماندن گواهینامه ایزو ( iso ) نیازاست، شرکتی که گواهینامه ایزو ( iso )را اخذ کرده درممیزی مراقبتی نیزقبول شود.

در ممیزی مراقبتی مستندات تغییریافته سیستم های مدیریت ایزو ( iso ) بررسی میشود، گزارشهای ممیزی های داخلی وعملکرد آن باتوجه به روشهای اجرایی ایزو ( iso ) ارزیابی میشود.

البته میزان سخت گیری درممیزی مراقبتی همانند ممیزی اصلی جهت اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) به مرجعی که گواهینامه ایزو ( iso )را صادر کرده بستگی داردبرخی ازمراجع اعمال بسیارسختگیرانه در ممیزی مراقبتی انجام می دهند وتارفع تمام عدم انطباق ها گواهینامه ایزو ( iso ) را تمدیدنمی کنند اما برخی مراجع سخت گیری کمتری دارنددرزمان مواجهه باعدم انطباق های جزئی ( minor ) انعطاف نشان داده وبتذکربسنده میکنند.

بایدتوجه داشت انجام ممیزی مراقبتی باتصمیم کارفرماانجام می شود، اگر ممیزی مراقبتی انجام نشود گواهینامه ایزو ( iso ) اخذ شده از شرکت پس گرفته نمی شودولی نام ومشخصات شرکت بسرعت ازسایت مرجع صدور گواهینامه ایزو ( iso ) خارج ودرحقیقت گواهینامه ایزو ( iso ) اخذ شده ازنظرمرجع صادرکننده ایزو ( iso ) فاقد اعتباراست ودرصورت نیازبایستی مراحل اخذ گواهینامه ایزو ( iso )راازابتدا انجام دهند.

درخصوص هزینه انجام ممیزی مراقبتی هزینه های متفاوتی اخذمیشود که این تفاوت درقیمتها بستگی به مرجع صدور ایزو ( iso ) دارد ولی معمولاً کمتراز هزینه اصلی گواهینامه ایزو ( iso ) است.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان درخصوص اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) با اصالت و همچنین انجام پروژه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) با اصالت و معتبر بصورت صفر تا صد ( انتخاب CB معتبر و با اصالت باتوجه به بودجه ونیاز متقاضی محترم، مستندسازی، پیاده سازی واخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso )) می باشد.

تمام خدمات مرکز بهکارا بصورت صفرتاصد با پشتیبانی کاملاً رایگان میباشد.

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

                     33409150 - 021

درباره ما

گروه مشاورین بهکارا

09123876275

021-33409150

021-33412774

info@behkara.com

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان شهدای شاملو،مجتمع وکیل، طبقه اول پلاک75، گروه مشائرین بهکارا