تماس

آدرس:

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان شهدای شاملو، مجتمع وکیل،طبقه اول پلاک۷۵، گروه مشائرین بهکارا

تلفن:

021-33409150

021-33412774

تلفن همراه:

09123876275

درباره ما

گروه مشاورین بهکارا

09123876275

021-33409150

021-33412774

info@behkara.com

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان شهدای شاملو،مجتمع وکیل، طبقه اول پلاک75، گروه مشائرین بهکارا