گواهینامه ایزو 10004 ( ISO 10004 ) سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایزو 10004 ( ISO10004 ) سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

مدیریت کنترل مشتری مداری درهرمجموعه صرفاً خوش اخلاقی و برخوردی خوش داشتن بامشتری نیست بلکه راههای دیگری وجوددارد تابتوان برمشتری وارائه محصول نظارت کامل داشت وبانظرات واقعی مشتریان درموردکیفیت محصول ارتباطی دوسویه داشت زیرااگر مشتری موردنظر دررابطه باکیفیت محصول نارضایتی یاایرادی داشته باشدو مجموعه خدمات دهنده ازین مسئله آگاهی نداشته باشد نمیتواند نقص محصول یاارائه خدمات خودرا برطرف کند واگرهم نارضایتی مشتری قانع کننده نیست براحتی میتوان با پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ایزو 10004 ( ISO 10004 ) این مشکل راحل کردومتقاضیان راقانع کردکه رضایت ایشان برای مجموعه امری ضروریست و مجموعه درنظر دارد تاباپیادهسازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 )به افرادمتقاضی امکان سنجش و نظردادن را میدهد.

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 )سیستمی ست که اگر مشتریدرمورد محصول و خدمات انتقادی داشته باشدبدون اینکه ازین نقص کار براحتی بگذردویانادیده بگیردو بتبلیغ بد درمورد محصول یاهمان مجموعه بپردازد این مشکلبصورت خودکار باپیاده سازی سیستم سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 )  باعث کاهش نقصان در ارایه خدمات سازمان بشودویادرصدخطارا به صفر برساند درصورتیکه پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 ) بشکل کامل وجدی انجام شودو سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004  (ISO10004) توسط کارشناس حرفه ای انجام شده باشد. برای پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 ) در ابتدا خلاصه ای در ایزو 9001 (ISO 9001) سیستم مدیریت کیفیت بیان شده که لازمه ی تمامی مشاغل اخذ و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 می باشد. اگر برای مجموعه ای سیستم سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 ) مهم باشد درواقع درابتدا ایزو 9001 را باید داشته باشد که سیستم مدیریت کیفیت میباشدپس پایه و اساس محسوب میشود ودرادامه برای پیشرفت و کیفیت در سازمانهایی کقصد تعامل با مشتریانشان رادارندترتیب درپیاده سازیها  ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری و ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتری و سپس سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 ) میباشد.

درپایان بهترست اشاره ای باین موضوع داشته باشیم: سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 )

گواهینامه استانداردمحسوب نمیشود بلکه راهنمایی ست در راستای تکمیل مبحث ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت.

امروزه یکی از روشهای نوین و کارآمد تبلیغ که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته استفاده  می شود تبلیغ دهان به دهان (word of mouth advertising) می باشد یعنی مشتریانی که از خدمات یا محصول ارائه شده راضی بودند از رضایتشان برای دیگران می گویند و آنها را نیز به استفاده از محصول یا خدمت مورد نظر ترغیب می کنند. این امر با پیاده سازی سه گانه ایزوهای مشتری مداری امکان پذیر است.

با پیاده سازی سه گانه ایزوهای مشتری مداری که شامل :

هستند می توانید در جهت افزایش بهره وری و رونق کسب و کار خود حرکت کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ایزو 10004 ( ISO 10004 ) - سیستم  سنجش رضایت مشتریان – و دیگر راهنماهای خانواده رضایت مشتریان با ما تماس بگیرید.

فرم الکترونیکی درخواست ایزو

دانلود فرم درخواست خدمات ایزو

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

               55100372 - 021

 

درباره ما

گروه مشاورین بهکارا

09123876275

021-33409150

021-33412774

info@behkara.com

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان شهدای شاملو،مجتمع وکیل، طبقه اول پلاک75، گروه مشائرین بهکارا