ایزو 10002 ( سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ) iso 10002

Support

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص چگونگی اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) معتبر و اورجینال و انجام ممیزی مراقبتی با ما تماس بگیرید. ---- 33412774 - 021 ---------------------------------- 33409150 - 021 -------- *** اندیشه های برتر جویای بهترینند***

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مدت اعتبار گواهینامه ایزو ( iso ) چقدر است ؟

ممیزی مراقبتی (  Surveillance Audit) گواهینامه ایزو ( iso ) به چه معنی است؟

مراحل و شرایط ممیزی مراقبتی  گواهینامه ایزو ( iso ) چیست؟

آیا ممیزی مراقبتی اجباری است؟

درصورت عدم تمدید اعتبار گواهینامه ایزو ( iso ) چه اتفاقی می افتد؟

شرکت یا سازمانی که گواهینامه ایزو ( iso )رادریافت میکند خودراملزم به رعایت وعمل به الزامات ایزو ( iso ) می کند یعنی پس ازعبورازمرحله ممیزی اولیه و اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) نوبت به اجرای الزامات ایزو ( iso ) میرسد که پایش آن از وظایف نماینده مدیریت است که قبلاً الزامات ایزو ( iso ) را فراگرفته است. ممیزی مراقبتی بصورت دوره ای (معمولاً سالیانه) بایدبرای شرکتی که گواهینامه ایزو ( iso )را اخذ کرده است انجام گیردواین کارازوظایف مرجعی است که گواهینامه ایزو ( iso ) راصادرکرده، درواقع تقریباًیک ماه مانده به سررسید موعدممیزی مراقبتی با شرکتی که گواهینامه ایزو ( iso )را اخذ کرده تماس گرفته خواهدشدتابااعزام کارشناس عدم انطباق های سیستم را شناسایی و به شرکت دارنده گواهینامه ایزو ( iso ) فرصتی درجهت رفع این عدم انطباقات داده شودوپس از برطرف کردن آنهاوبازدیدمجدد ممیز ایزو ( iso ) ، گواهینامه ایزو ( iso ) برای 1 سال دیگر تمدید شود.

اگر نماینده مدیریت که درواقع وظیفه نظارت وپیگیری برعمل به الزامات ایزو ( iso ) درسازمان رابرعهده دارد پس از اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) به الزامات ایزو ( iso ) به درستی عمل کندوکنترل نماید که ایزو ( iso )درسازمان بخوبی اجرامیشود درموعد ممیزی مراقبتی دیگر عدم انطباق خاصی وجودنخواهدداشت وپس ازبازدید ممیز،براحتی گواهینامه ایزو ( iso ) تمدیدخواهد شد.

درحقیقت برای معتبرماندن گواهینامه ایزو ( iso ) نیازاست، شرکتی که گواهینامه ایزو ( iso )را اخذ کرده درممیزی مراقبتی نیزقبول شود.

در ممیزی مراقبتی مستندات تغییریافته سیستم های مدیریت ایزو ( iso ) بررسی میشود، گزارشهای ممیزی های داخلی وعملکرد آن باتوجه به روشهای اجرایی ایزو ( iso ) ارزیابی میشود.

البته میزان سخت گیری درممیزی مراقبتی همانند ممیزی اصلی جهت اخذ گواهینامه ایزو ( iso ) به مرجعی که گواهینامه ایزو ( iso )را صادر کرده بستگی داردبرخی ازمراجع اعمال بسیارسختگیرانه در ممیزی مراقبتی انجام می دهند وتارفع تمام عدم انطباق ها گواهینامه ایزو ( iso ) را تمدیدنمی کنند اما برخی مراجع سخت گیری کمتری دارنددرزمان مواجهه باعدم انطباق های جزئی ( minor ) انعطاف نشان داده وبتذکربسنده میکنند.

بایدتوجه داشت انجام ممیزی مراقبتی باتصمیم کارفرماانجام می شود، اگر ممیزی مراقبتی انجام نشود گواهینامه ایزو ( iso ) اخذ شده از شرکت پس گرفته نمی شودولی نام ومشخصات شرکت بسرعت ازسایت مرجع صدور گواهینامه ایزو ( iso ) خارج ودرحقیقت گواهینامه ایزو ( iso ) اخذ شده ازنظرمرجع صادرکننده ایزو ( iso ) فاقد اعتباراست ودرصورت نیازبایستی مراحل اخذ گواهینامه ایزو ( iso )راازابتدا انجام دهند.

درخصوص هزینه انجام ممیزی مراقبتی هزینه های متفاوتی اخذمیشود که این تفاوت درقیمتها بستگی به مرجع صدور ایزو ( iso ) دارد ولی معمولاً کمتراز هزینه اصلی گواهینامه ایزو ( iso ) است.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان درخصوص اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) با اصالت و همچنین انجام پروژه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso ) با اصالت و معتبر بصورت صفر تا صد ( انتخاب CB معتبر و با اصالت باتوجه به بودجه ونیاز متقاضی محترم، مستندسازی، پیاده سازی واخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه iso )) می باشد.

تمام خدمات مرکز بهکارا بصورت صفرتاصد با پشتیبانی کاملاً رایگان میباشد.

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

                     33409150 - 021

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نحوه اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ایزو 29001 ، ISO / TS 29001

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ایزو 29001 ، ISO / TS 29001 – چیست ؟

چگونه می توان گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ایزو 29001 ، ISO / TS 29001 – را دریافت کرد ؟

استاندارد ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) – سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی – توسط کمیته ی فنی 67 سازمان بین المللی استاندارد با همکاری مؤسسه نفت امریکا (API) منتشر گردید.

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی - ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) – در اصل یک استاندارد نیست ولیدر اصطلاح با نام استاندارد مطرح می گردد.

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی - ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) – مبتنی بر استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  - ایزو 9001 ( ISO 9001  ) می باشد و می توان گفت که حدود 80 درصد از سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی - ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) – با پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  - ایزو 9001 ( ISO 9001  )  اجرا و عملیاتی شده و تنها 20 درصد مابقی آن مربوط به الزامات و فرایندهای نفت ،گاز و پتروشیمی یا همان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی - ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) – است.

تأکید سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی - ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) – بر کاهش ضایعات و جلوگیری از آلودگی است و کار آن تضمین کیفیت تأمین کالا و خدمات از تأمین کنندگان است.

در حقیقت سازمانی که گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی - ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) – را اخذ نموده به این معنی است که کلیه ی ساختارهای فیزیکی مورد نیاز برای صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی را استاندارد سازی کرده و بخش های مربوطه از لحاط بین المللی واجد شرایط این استاندارد بوده اند.

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی - ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) – برای سازمان ها و شرکت هایی است که در زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی فعالیت دارند و اخذ آن به منزله ی استاندارد سازی ساختارهای فیزیکی و شرایط محیطی در سطوح بین المللی است.

با توجه به آنچه در بالا بیان شد پیشنهاد می شود مجموعه ها ابتدا جهت پیاده سازی و اجرای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  - ایزو 9001 ( ISO 9001  ) که خود پایه و اساس هر استاندارد دیگری است اقدام نمایند و سپس سراغ سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی - ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) –  بروند ؛ البته الزام نیست که حتماً استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  - ایزو 9001 ( ISO 9001  ) قبل از سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی - ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) – انجام شود بلکه می توان برای مدیریت زمان و هزینه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  - ایزو 9001 ( ISO 9001  ) و سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی - ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) – را با هم پیاده سازیو اجرانمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز  و پتروشیمی - ایزو 29001 ( ISO / TS 29001 ) – با ما تماس بگیرید.

فرم الکترونیکی درخواست ایزو

دانلود فرم درخواست خدمات ایزو

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

               55100372 - 021

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ - استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات استاندارد ISO / IEC 27001

با توجه به گسترش روزافزون فضاهای ارتباطی و اطلاعاتی، و تهدیدات پیش رو مقوله امنیت اطلاعات از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که برای نیل به این هدف اجراو پیاده سازی یک سیستم اثربخش امنیتی کاری ضروری بنظر می رسد.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، استاندارد (ISO / IEC 27001  ) – ایزو ۲۷۰۰۱ – یکی از سیستم های بسیار کارآمد مدیریتی است که سازمان ها را در جهت حفظ امنیت و ساماندهی اطلاعات یاری می کند.

درواقع استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، (ISO / IEC 27001  ) – ایزو ۲۷۰۰۱ – تضمین می کند اطلاعات موجود در سازمان فقط در دسترس افرادی که مجاز و مورد تأیید هستند قرار بگیرد. هدف بعدی که با پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، (ISO / IEC 27001  ) – ایزو ۲۷۰۰۱ – می توان به آن دست یافت کنترل و حفاظت از روش های پردازش اطلاعات می باشد در واقع مدیران پس از پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، (ISO / IEC 27001  ) – ایزو 27001 – مطمئن می شوند که اطلاعات تنها زمانی در اختیار کاربران مورد تأیید قرار میگیرد که واقعاً به آن نیاز داشته باشند. در حقیقت با عملیاتی کردن استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، (ISO / IEC 27001  ) – ایزو ۲۷۰۰۱ – ریسک ها و هزینه  را بصورت کاملاً اصولی مدیریت کرده و محیط اطلاعاتی امن برای کابران و پرسنل شرکت ایجاد می شود، نقص های امنیتی به حداقل می رسد و به تبع آن اعتماد مشتریان و کارفرمایان به مجموعه ی پیاده کننده استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، (ISO / IEC 27001  ) – ایزو ۲۷۰۰۱ – افزایش می یابد و همچنین از خروج اطلاعات مهم مثل داده های یک تکنولوژی درحال ساخت به خارج سازمان جلوگیری می شود.

مجموعه ای که قصد دارد گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، (ISO / IEC 27001  ) – ایزو ۲۷۰۰۱ – را اخذ نماید بهتر است ابتدا جهت اخذ ایزو ۹۰۰۱، سیستم مدیریت کیفیت – ISO 9001 -  اقدام نموده تا حداکثر بهره وری از استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، (ISO / IEC 27001  ) – ایزو ۲۷۰۰۱ –  را داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ایزو ۲۷۰۰۱ ، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، (ISO / IEC 27001  ) با ما تماس بگیرید.

فرم الکترونیکی درخواست ایزو

دانلود فرم درخواست خدمات ایزو

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

               55100372 - 021

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ایزو 10004 ( ISO10004 ) سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

مدیریت کنترل مشتری مداری درهرمجموعه صرفاً خوش اخلاقی و برخوردی خوش داشتن بامشتری نیست بلکه راههای دیگری وجوددارد تابتوان برمشتری وارائه محصول نظارت کامل داشت وبانظرات واقعی مشتریان درموردکیفیت محصول ارتباطی دوسویه داشت زیرااگر مشتری موردنظر دررابطه باکیفیت محصول نارضایتی یاایرادی داشته باشدو مجموعه خدمات دهنده ازین مسئله آگاهی نداشته باشد نمیتواند نقص محصول یاارائه خدمات خودرا برطرف کند واگرهم نارضایتی مشتری قانع کننده نیست براحتی میتوان با پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ایزو 10004 ( ISO 10004 ) این مشکل راحل کردومتقاضیان راقانع کردکه رضایت ایشان برای مجموعه امری ضروریست و مجموعه درنظر دارد تاباپیادهسازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 )به افرادمتقاضی امکان سنجش و نظردادن را میدهد.

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 )سیستمی ست که اگر مشتریدرمورد محصول و خدمات انتقادی داشته باشدبدون اینکه ازین نقص کار براحتی بگذردویانادیده بگیردو بتبلیغ بد درمورد محصول یاهمان مجموعه بپردازد این مشکلبصورت خودکار باپیاده سازی سیستم سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 )  باعث کاهش نقصان در ارایه خدمات سازمان بشودویادرصدخطارا به صفر برساند درصورتیکه پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 ) بشکل کامل وجدی انجام شودو سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004  (ISO10004) توسط کارشناس حرفه ای انجام شده باشد. برای پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 ) در ابتدا خلاصه ای در ایزو 9001 (ISO 9001) سیستم مدیریت کیفیت بیان شده که لازمه ی تمامی مشاغل اخذ و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 می باشد. اگر برای مجموعه ای سیستم سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 ) مهم باشد درواقع درابتدا ایزو 9001 را باید داشته باشد که سیستم مدیریت کیفیت میباشدپس پایه و اساس محسوب میشود ودرادامه برای پیشرفت و کیفیت در سازمانهایی کقصد تعامل با مشتریانشان رادارندترتیب درپیاده سازیها  ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری و ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتری و سپس سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 ) میباشد.

درپایان بهترست اشاره ای باین موضوع داشته باشیم: سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ، ایزو 10004 ( ISO 10004 )

گواهینامه استانداردمحسوب نمیشود بلکه راهنمایی ست در راستای تکمیل مبحث ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت.

امروزه یکی از روشهای نوین و کارآمد تبلیغ که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته استفاده  می شود تبلیغ دهان به دهان (word of mouth advertising) می باشد یعنی مشتریانی که از خدمات یا محصول ارائه شده راضی بودند از رضایتشان برای دیگران می گویند و آنها را نیز به استفاده از محصول یا خدمت مورد نظر ترغیب می کنند. این امر با پیاده سازی سه گانه ایزوهای مشتری مداری امکان پذیر است.

با پیاده سازی سه گانه ایزوهای مشتری مداری که شامل :

هستند می توانید در جهت افزایش بهره وری و رونق کسب و کار خود حرکت کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ایزو 10004 ( ISO 10004 ) - سیستم  سنجش رضایت مشتریان – و دیگر راهنماهای خانواده رضایت مشتریان با ما تماس بگیرید.

فرم الکترونیکی درخواست ایزو

دانلود فرم درخواست خدمات ایزو

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

               55100372 - 021

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ایزو 10002 ( ISO10002 ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

شکایت و عدم رضایتمندی مشتریان می تواند بعنوان یک تهدید برای کسب و کار بحساب بیاید. اگر ساز و کاری جهت کنترل و مدیریت صحیح بر فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان در شرکت یا سازمان پیاده سازی شود می توان تهدید یاد شده را به فرصتی برای پیشرفت و رفع نواقص تبدیل کرده و کسب و به کسب و کار رونق بخشید. ایزو 10002 (ISO 10002  ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان جهت نیل به این هدف به شما کمک خواهد کرد. درواقع یکی از رموز موفقیت در  هر کسب و کاری پیاده سازی سیستمی استکه بتوان شکایات مشتری را مدیریت کرد.

در حقیقت ایزو 10002 (ISO 10002  ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان راهنمایی است برای مدیریت صحیح بر فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان .

پس از مطالعه متن استاندارد ایزو 9001 ( ISO 9001 ) سیستم مدیریت کیفیت، به اهمیت سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – ایزو 10002 ( ISO 10002 ) -  پی خواهید برد زیرا در متن استاندارد ایزو 9001 ( ISO 9001 ) - سیستم مدیریت کیفیت – نیز اشاره مختصری به سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – ایزو 10002 - ( ISO 10002 ) شده است.درواقع برای بهتر است قبل از پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – ایزو  10002 ( ISO 10002 ) - ابتدا استاندارد ایزو 9001 ( ISO 9001 ) - سیستم مدیریت کیفیت – را پیاده سازی نمود تا پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – ایزو 10002 ( ISO 10002 ) -  کاراتر و عملیاتی تر شود . دراصل ایزو 10002 ( ISO 10002 ) - سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – استاندارد نیست بلکه راهنمای تکمیلی برای استاندارد ایزو 9001 ( ISO 9001 ) - سیستم مدیریت کیفیت – می باشد .

روند کلی راهنمای ایزو 10002 ( ISO 10002 ) - سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – بدین صورت است که هرگاه مشتری شکایتی انجام میدهد باید از ابتدا تا لحظه ی تعیین تکلیف نهایی که منجر به اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه می شود تحت مدیریت و کنترل مجموعه قرار گیرد.

بر اساس راهنمای ایزو 10002 ( ISO 10002 ) - سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – بدیهی است که مجموعه نیز باید با تفکر بیطرفانه شکایات را درک و به آنان رسیدگی نماید.

یکی از مواردیکه می تواند به مجموعه صدمه بزند این استکه مشتریان بادیدن یک مورد عدم انطباق شکایت خود را مطرح نمی کنند. مجموعه ها باید توجه داشته باشند اگر مشتریان شکایتی را مطرح نمی کنند دلیل بر رضایت و یا عدم رضایت آنها نیست.

به بیانی بهتر زمانیکه عدم انطباق توسط مشتری به مجموعه به عنوان شکایت گوشزد می شود به این معنی است که مشتری متوجه عدم انطباقی شده که مجموعه و کارشناسان آن هرگز آن عدم انطباق را ندیده اند. واین موضوع خود می تواند بعنوان یک فرصت تلقی شود که با پیاده سازی و اجراءِ راهنمای ایزو 10002 ( ISO 10002 ) - سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – میسر خواهد شد.

ایزو 10002 ( ISO 10002 ) - سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – یکی از راهنماهای خانواده رضایت مشتریان است راهنماهای دیگر هم خانواده با ایزو 10002 ( ISO 10002 ) - سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – به  شرح ذیل می باشند:

سیستم سنجش رضایت مشتریان – ایزو 10004 (ISO 10004 )

سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان - ایزو 10001 ( ISO 10001 )

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ایزو 10002 ( ISO 10002 ) - سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – و دیگر راهنماهای خانواده رضایت مشتریان با ما تماس بگیرید.

فرم الکترونیکی درخواست ایزو

دانلود فرم درخواست خدمات ایزو

اندیشه های برتر ، جویای بهترینند ...

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت) یا  تلفنی با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بهکارا تماس حاصل فرمایید.

بهکارا  :     2774 3341 - 021

               55100372 - 021

 

درباره ما

گروه مشاورین بهکارا

09123876275

021-33409150

021-33412774

info@behkara.com

تهران، خیابان شهید رجایی،خیابان شهدای شاملو،مجتمع وکیل، طبقه اول پلاک75، گروه مشائرین بهکارا